Ny Kraft Andagt.dk
24. Juni 
Ny oversættelse
2. Krøn. 29, 5 og 27

Han sagde til dem: »Hør mig, levitter! Nu skal I hellige både jer selv og Herren jeres fædres Guds hus og få urenheden ud af helligdommen.«

 

Så gav Hizkija besked om at bringe brændofferet på alteret, og samtidig med at ofringen begyndte, lød Herrens sang og trompeterne, ledsaget af Israels konge Davids instrumenter.

NY KRAFT 

NÅR SANGEN BEGYNDER

For nogle år siden begyndte Handley Monle udgravningen af forum i Rom. Mens han op­holdt sig der, blev noget grus og affald ryddet bort, og en kilde, der havde været tilstoppet i århundreder, vældede, frem.


I hver kristen findes en glædens kilde. Der er tak og pris for syndernes forladelse, lykke over Frelserens nærhed og glæde over Kristi kraft i livet.


Undertiden risler denne kilde ikke, og ordene: Glæd jer altid i Herren! virker som et umuligt krav. Men da er der gerne et eller andet, der har stoppet kilden. Modvilje, bitterhed, nag til et menneske er nok til at borttage glæden. Uopgjort synd mod et menneske stopper altid.


Væk med alle de gamle stridigheder, misun­delse, uærlighed, al fusk i livet.


I 2. Krøn. 28 fortælles, at sangen til Herren i 16 år var ophørt i templet. Det var afgudsdyr­kelse, der rådede i de år. Men så blev Esekias konge, og han sagde til præsterne: »Hør mig, levitter! Helliger nu eder selv og helliggør Herrens, eders faders Guds hus og få det urene ud af helligdommen.« 2. Krøn. 29, 5.


Hvad blev resultatet? Det samme, som det vil blive i enhver kristens liv, hvor urenheden fjer­nes fra hjertets tempel:


»Samtidig med ofringen begyndte også Her­rens sang.« 2. Krøn. 29, 27.

Er lovsang en kilde til glæde for dig?

Er dit hjerte rent nok til glæden?
 

 

Bøn

Jeg vil ånde luften i fulde drag,
synge Gud en sang for den lyse dag,
takke ham, at morgnen mig end er sød,
at mig dagen fryder trods synd og død.

Jakob Knudsen
DDS 754
HJMT 66

©knudfk.dk 2009-18 post@knudfk.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net