Ny Kraft Andagt.dk
2. Juli 
Ny oversættelse
Ef. 4, 24
Og iføre jer det nye menneske, skabt i Guds billede med sandhedens retfærdighed og fromhed.
Ny oversættelse
Rom. 8, 2
For livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov.
NY KRAFT 

TO NATURER

Når et menneske er blevet omvendt til Gud, får det en ny natur. Det bliver et nyt menneske, »skabt i. Guds lighed til at leve i den retfærdighed og fromhed, som hører sandheden til.« Ef. 4, 24.


Når dette under er sket, venter mange, at det gamle menneske også skal blive godt. Selvom man ved, at man ikke er blevet syndfri, så venter man dog at blive betydelig bedre, end man var før, Men det er en misforståelse. Det gamle menneske bliver aldrig godt. Vor gamle natur er og bliver ond. »Det, som er født af kødet, er kød,« sagde Jesus til Nikodemus.


Når en hidsig mand får en stille og sagtmodig hustru, bliver han ikke altid blidere af det. Kain var ond, og han blev endnu mere ond, fordi hans broder ,Abel var god. Når det nye liv, den nye natur, vil det gode, og driveren nyomvendt til at gøre det gode, da vil han - som aldrig før - få at mærke, at han har den onde natur i behold.


Tager man en bog i hånden og giver slip på den, falder den til jorden. Det er tyngdeloven, som virker. Vor gamle natur virker på samme måde i os, man fristes, når man drages og lokkes af sin egen lyst. Dette er tyngdeloven i os, syndens tyngdelov.


Men du kan tage bogen op fra gulvet, og den falder ikke. Er tyngdeloven ophævet? Nej, men der er, en kraft under bogen, som er stærkere end tyngdeloven, over bogen. Det er denne kraft, Gud lover sine børn.


»Livets ånds lov har i Kristus Jesus gjort dig fri fra syndens og dødens lov.« Rom. 8, 2.

 

Bøn

Lad det nye liv oprinde

og det gamle sygne hen!
Kom og bo og bliv herinde

som den allerbedste ven!
Lad din gode ånd mig lære

ydmyg, from og tro at være!


Anders Nielsen
HJMT 442

©knudfk.dk 2009-18 post@knudfk.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net