Ny Kraft Andagt.dk
6. Juli 
Ny oversættelse
Es. 6, 5
Da sagde jeg:
      »Ve mig, det er ude med mig,
      for jeg er en mand med urene læber,
      jeg bor i et folk med urene læber,
      og nu har mine øjne set kongen, Hærskarers Herre.«
NY KRAFT 

STÆRKEST, HVOR DU ER SVAGEST

John R. Mott siger, at det udtryk, som han oftest har gentaget her i livet, er dette: »Du blive stærkest på dit svageste punkt.«

 

Dette er en bibelsk sandhed, bekræftet i mange store mænds liv i Guds rige. Abraham påstod, at han var for gammel, da Herren lovede, at hans slægt skulle blive lige så talrig, som stjernerne på himlen. Gideon mente, at han var for ung og af for ringe herkomst til at kunne frelse Israel fra midianitternes overmagt. Men Herren gjorde dem stærkest, hvor de var svagest.

 

Til Abraham sagde Herren: »Skulle noget være umuligt for Herren?« 1. Mos. 18, 14. Til Gidean sagde han: »Sandelig, jeg sender dig!« Dom. 6, 14.


Netop med Gideon bekræftede Gud, at »i magtesløshed udfolder kraft sig helt.« 2. Kor. 12, 19. Gideon måtte først udskille 22.000 mand af hæren, og dernæst 9.700 mand, sådan at han gik mod midianitternes overmagt med kun 300 mand, en procent af hæren. Og Gud gav ham sejr. Dom. 7.


Da Herrens kald kom til Jeremias, sagde han: »Jeg kan jo ikke tale, thi jeg er ung.« Jer. 1, 6. Men da han var lydig overfor Herrens ord, talte han med kraft til folket.


Esajas sagde: »Jeg er en mand med urene læber.« Es. 6, 5. Men Herren rensede hans læber. Da sagde Esajas: »Her er jeg, send mig.«

 

Det er muligt for alle at blive stærkest på det svageste punkt. Betingelsen er, at Herren får lov at rense os og give os sin kraft. Vil du overgive din svaghed til Herren?

 

Bøn

Han, som liv og lys uddeler

med sin ånd og med sit ord,

han, som alt det brudte heler

i sit bad og ved sit bord,

Jesus Kristus, med vor glæde

er lyslevende til stede.


N. F. S. Grundtvig
DDS 164

©knudfk.dk 2009-18 post@knudfk.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net