Ny Kraft Andagt.dk
6. August 
Ny oversættelse
Hebr. 13, 21
Sætte jer i stand til alt godt, så I gør hans vilje, idet han selv udvirker i os, hvad der er ham velbehageligt ved Jesus Kristus. Ham tilhører æren i evighedernes evigheder! Amen.
NY KRAFT 

DET, DER ER VELBEHAGELIGT FOR KRISTUS

En gang, da Ludvig Hope havde talt i en større by på Vestlandet, kom en kvinde til ham med sin nød. Hun var stærkt kaldet af Gud, men hun syntes, det var umuligt at tænke på at opgive dansen. Hope svarede: »Overgiv Dem kun til Gud, så kan De bagefter danse så meget, De har lyst tit« Da han et årstid senere besøgte den samme by; kom kvinden hen og hilste på Hope. »Nå, hvordan gik det med dansen?« spurgte Hope. »Siden jeg overgav mig til Gud, har jeg ikke et eneste øjeblik haft lyst til at danse.«

 

Priset være Herrenl Han giver os et nyt sind, når vi overgiver os til hans frelsende nåde. Vi skal ikke kæmpe mod synden med vort gamle sindelag eller med den kraft, vi ejede, før Kristus kom ind i vort liv.


Hvis vi arbejder på vor frelse med frygt og bæven og søger, at overgive os helt til Herren, da virker Han i os både at ville og at, virke til hans velbehag.


Når man som kristen mærker, at verdens fornøjelser begynder at drage og lokke påny, da er det på tide at forny sit hjertes forhold til Herren og påny overgive sig helt til ham. Hele vor ulykke kommer af et delt hjerte. Al lykke, kraft og sejr følger det hele hjerte.


»Han gøre jer fuldkomne i alt godt, så I udfører hans vilje, og han virke i os det, som er velbehageligt for Ham, ved Jesus Kristus; Ham være æren i evighedernes evigheder!« Hebr. 13, 21.

 

Bøn

O, fuldfør din gode vilje

i, hos, ved mig nat og dag,

så skal ingen nød mig skille

fra at elske dit behag;
hj ertet føre dette skilt

midt i døden: som du vilt!


Ludämilia Schwartzburg-Rudolstadt
DDS 682
HJMT 120

©knudfk.dk 2009-18 post@knudfk.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net