Ny Kraft Andagt.dk
6. September 
Ny oversættelse
Salme 73, 25-26
Hvem har jeg ellers i himlen? Hos dig ønsker jeg intet på jorden.
Om end min krop og mit hjerte forgår, så er Gud for evigt mit hjertes klippe og min lod.
NY KRAFT 

ALT I HIMLEN

Når et skib skal løbe at stabelen, bliver den ene støtte efter den anden taget bort til begge sider. Til sidst er det kun et tov, der holder hele skibet. Når det kappes over, glider skibet ud i vandet.


Gud må ofte slå støtterne bort under os for at få os til al gå ind i Guds rige. Før forlader vi ikke vort verdslige liv.


Uden modgang, sorger eller prøvelser bliver man, iet overfladisk. Livet kommer kun til at bestå af de ydre ting og de glæder, de giver. Sjælens liv og evigheden er ikke i tankerne.


Så falder faderen måske væk, eller. moderen dør, og de sikre støtter falder. Nogen mister alle, menneskelige støtter, hjemmet opløses, indtægterne svigter, sygdom og arbejdsløshed gør En ensom og hjælpeløs i en kold verden.


I sådanne tider er det kun lidt, der hindrer En i at søge Gud, ikke alene om hjælp i nøden, men også om frelse for sjælen. Himlen er nær, og man længes efter evige værdier, som består, når alle støtter falder.


Det gælder om at kappe tovet og bryde over tværs, når man har haft det sådan. Et skib kan ikke længe holdes på plads alene af et tov. Er støtterne borte, vælter det snart, hvis det ikke kommer i sit rette element, havet. Kommer sjælen ikke i sit rette element, kan det blive et fald i forhærdelse og synd for det menneske. Derfor: kap tovet! Gør helt op med Gud!


Kan du sige som Asaf?: »Og har jeg blot dig, attrår jeg intet på jorden! Lad kun mit kød og mit hjerte vansmægte, Gud er mit hjertes klippe, min del for evigt.« Salme 73, 25-26.

 

Bøn

En fader, det er soleklart,

vil ej sit barn bedrøve,

og sker det, er det åbenbart

for det ved sorg at øve;
ja, kasted end hans stærke hånd

mig ud i bølgedybet,

så ved jeg dog, at Herrens Ånd

kan finde mig blandt krybet.


Paul Gerhardt
DDS 37

©knudfk.dk 2009-18 post@knudfk.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net