Ny Kraft Andagt.dk
24. September 
Ny oversættelse
Gal. 6, 2
Bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov.
Ny oversættelse
Gal. 6, 9
Lad os ikke blive trætte af at gøre det, som er ret; vi skal til sin tid høste, blot vi ikke giver op.
NY KRAFT 

BÆR HVERANDRES BYRDER

En lille dreng gik på gaden og bar på sin broder. En mand sagde: »Det er altfor tung en byrde for dig.« »Det er ikke nogen byrde, det er min broder,« svarede drengen.


Det kristne fællesskab, der kaldes de helliges samfund, består også i, at alle troende hjælper hinanden. Vi skal selvfølgelig hjælpe alle. Men der skal også være forskel på samme måde, som der er forskel på børn og gæster i huset. »Lad os da gøre godt mod alle, men især mod dem, der har hjemme i den samme tro.« Gal. 6,9.


Summen af loven er, at vi skal, elske Gud og vor næste af hele vort hjerte. At elske vor næste betyder ikke at holde af alle eller føle sig tiltrukket af alle. Det betyder heller ikke, at alle står os lige nær. Men det betyder, at vi bærer byrder for hinanden.

 

Den tungeste byrde er synden. Ikke alene den uopgjorte synd er tung at bære. For en ung kristen er det ofte let at forløbe sig og blive overrumplet af synden. Og da bliver skammen så tung at bære. Dette at man har vanæret Jesu navn for kammeraterne.


Denne byrde bliver tungere, hvis de andre troende dømmer og fordømmel den, der faldt. Det er Guds vilje, at vi skal være milde i vor dom og fulde af kærlighed mod de svage kristne, sådan at de får frimodighed til at tage fat på ny. Vi skal ikke undskylde synden, men vi skal hjælpe synderen på fode igen. Er du begyndt på denne opgave?


»Bær hverandres byrder; således opfylder I Kristi lov!« Gal. 6, 2.

 

Bøn

Vor næstes fejl vi skjule må

med kærlighedens kåbe,

ej trøstesløse lade gå

dem, som vor hjælp anråbe

om hus og om nødtørftigt brød,

som Frelseren os selv det bød,

hvis nådeløn vi håbe.


Thomas Kingo
DDS 683

©knudfk.dk 2009-18 post@knudfk.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net