Ny Kraft Andagt.dk
7. Oktober 
Ny oversættelse
Josv. 7, 13
Rejs dig op! Du skal hellige folket og sige: I skal hellige jer med henblik på i morgen, for dette siger Herren, Israels Gud: Der er noget hos dig af det, der er lagt band på, Israel. Du kan ikke holde stand over for dine fjender, før I har fjernet det, der er lagt band på.
Ny oversættelse
2. Krøn. 16, 9
For Herrens øjne spejder ud over hele jorden, så han kan vise sin styrke og hjælpe dem, der helhjertet er med ham. Du har handlet tåbeligt i denne sag; fra nu af skal du altid have krig.«
NY KRAFT 

NY KRAFT

Et land, der har borgerkrig, kan ikke føre krig mod fjender udefra. En kristen, der lever, i indre splid, kan ikke stå sig mod Satan og hans hærskar.


Intet land kan ikke stå sig mod fjenden, hvis der er forrædere i landet, der åbner vej for dem.

 

Vi taler af og til om »band i lejren«. Det udtryk er hentet fra Israels krig under Josvas ledelse. Herren havde lovet at være med dem, og han havde stadfæstet sit løfte ved at lade Jerikos mure falde. Men så tog en af krigerne af den sølv- og guldskat, der skulle lægges i Herrens hus. Dette blev lyst i band af Herren. Følgen var, at de tabte det næste slag.


Da sagde Herren til Josva: »Stå derfor op, lad folket hellige sig og sig: Helliger eder til i morgen, thi så siger Herren, Israels Gud: Der er band i din midte, Israel; og du kan ikke holde stand over for dine fjender, før I skaffer bandet bort fra eder.« Josv. 7, 13.


Her er vilkåret, for at stå sig imod vore fjender: indre helhed, hvor alt er helliget Herren.


Er du bange og forsagt overfor Jesu modstandere, da hellige dig for Herren og lad ham ransage dig, om der er nogen uret i dit liv.


Når vort hjerte er helt for Herren, når det ikke fordømmer os, da er vi frimodige og stærke i Herren.


»Thi Herrens øjne skuer omkring på hele jorden, og han viser sig stærk til at hjælpe dem, hvis hjerte er helt med ham.« 2. Krøn. 16, 9.

 

Bøn

Herre Jesus, tag mit hjerte,
fyld det med din Helligånd,
lad ej vellyst eller smerte
rive mer det af din hånd.
 

Tag min vilje, Frelser kære,
nu den er ej mere min.
Bøj den, Jesus, til din ære,
så den bliver eet med din.


F. R. Havergal
SOS 566

©knudfk.dk 2009-18 post@knudfk.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net