Ny Kraft Andagt.dk
11. Oktober 
Ny oversættelse
1. Kor 10, 13
De fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige. Og Gud er trofast; han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe udvej, så I ikke bukker under.
NY KRAFT 

DIT KORS

En kristen, tynget af korset, klagede til Herren og sagde: »Tag korset bort, ellers går jeg til.«

 

Om natten drømte han, at han så en lang række af kors. De var meget ulige i størrelse og tyngde. »Du må vælge, hvilket kors du vil bære,« sagde en stemme. Glad gik han fra det ene til det andet og prøvede dem alle. Efter at have søgt længe, tog han et af korsene og sagde: »Herre, hvis jeg skal have et kors, så vælger jeg dette. Det tror jeg, at jeg bedst kan magte.« Stemmen svarede: »Det er det samme kors, som du hidtil har båret. Tag det og bær det nu uden at klage.«

 

Alle mennesker har deres specielle svaghed, deres særegne fristelser og deres egen prøvelse i livet. Tro ikke, at andre går fri. Guds benådede vidne, Paulus, havde sit, og han bad Gud om at slippe for det. Svaret fra Gud er svaret til enhver, der beder om at måtte slippe for det: du skal få kraft til at bære det. Guds svar lød: »Min nåde er dig nok, thi min kraft fuldendes i skrøbelighed.«

 

Tro ikke, at dit kors er det tungeste. Gud ved, hvad du tåler. Og Gud vil gennem det, du prøver, give dig herlige erfaringer om sin hjælp og kraft. Hvordan bærer du dit kors?


»Det er kun almindelige, menneskelig fristelser, der hidtil har mødt jer, og Gud er trofast, han vil ikke  tillade, at I fristes over evne, men sammen med fristelsen skabe vej ud af den, så I kan stå den igennem.« 1. Kor 10, 13.

 

Bøn

Under korset vil jeg træde,

bære det med stille glæde,

korset, Frelser, er jo dit!

Går min vej i dybe dale,

dog mit mål i himlens sale

skuer øjet fro og frit.


Th. V. Oldenburg
GL HJMT 387

©knudfk.dk 2009-18 post@knudfk.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net