Ny Kraft Andagt.dk
19. Oktober 
Ny oversættelse
Es. 55, 6
Søg Herren, når han er at finde, kald på ham, når han er nær.
NY KRAFT 

NÅR HERREN ER NÆR

Thormodsæter fortæller om en fugl oppe i det skotske højland, der lægger sine æg på de smalle afsatser i de bratte klippevægge. Det er værdifulde æg. En ægsamler havde ved hjælp af et tov ladet sig fire ned over de stejle klippevægge. Han svingede frem og tilbage, indtil han fik fodfæste på en afsats. Men lige efter gled tovet ud af hænderne på ham. Det var en fortvivlet stilling. Tovet svingede endnu ret nær, men svingningerne blev stadig mindre. På et øjeblik bestemte han sig, hoppede ud, fik fat i tovet og frelste livet.


Når et menneske ser klart, hvordan det kan blive frelst, da er Herren nær, ligesom et redningsbælte, der kastes ud til en druknende. Det gælder kun om at gribe det frelsende middel i samme øjeblik, og alt bliver nyt.


De ældre har meget, som de unge længes efter. De har en selvstændig stilling, de bestemmer selv over deres liv, de har indflydelse og magt, egne hjem og meget andet, erfaring og visdom i livets skole. Men de unge ej er noget, der er mere værd end alt dette. De ejer Herrens nærhed på en særegen måde. I ungdomsårene er Frelseren nærmest, da er det den rigeste og bedste anledning til at gribe det evige liv. Derfor er det den mest ansvarsfulde tid. Bruger du den rigtigt?


»Søg Herren, medens han findes, kald på ham, den stund han er nær!« Es. 55, 6.

 

Bøn

Søger Herren, mens han findes,

kalder, mens han end er nær!
Aldrig kan hans frelse vindes,

om den ikke vindes her.


N. P. Madsen
HJMT 352

©knudfk.dk 2009-18 post@knudfk.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net