Ny Kraft Andagt.dk
18. Oktober 
Ny oversættelse
Matt. 13, 46
Og da han fandt én særlig kostbar perle, gik han hen og solgte alt, hvad han ejede, og købte den.
NY KRAFT 

OVERGIV DIG HELT

Arnljot Gelline ledte efter en stor høvding og fandt Olav Haraldsøn. Olav viste ham Jesys, og kæmpen Arnljot blev en kristen. Om ham siger digteren så smukt: »Da han fandt, det største, overgav han sig helt.«

 

Den rige yngling, som Jesus fortæller om, fandt også det største. Og han kastede sig for Jesu fødder. Han ville gerne følge Jesus. Men han ville ikke overgive sig helt til Jesus. Derfor gik han glip af skatten i Himmelen.


Jesus gav sig helt for os. Han levede ikke for sig selv, søgte aldrig noget for sig selv. Hele hans tid, hans tanker, hans kraft og hjertelag stod til vor tjeneste, mens han levede på jorden. Jesus gav os en fuldstændig frelse. Derfor sagde han: »Det er fuldbragt.« Al synd er sonet.


Kun de, der overgiver sig helt til ham, kan få hans liv i eje. Jesus sagde engang, at Himmelens rige lignede en købmand, der søgte efter smukke perler. Den, der søger efter det største i livet, efter evig frelse, efter at blive ren og hellig, han vil finde Jesus.


Da kommer den store afgørelse. Kan det siges om dig, at også du søger efter de kostbare perler?

 

»Og da han havde fundet een meget kostbar perle; gik han hen og solgte alt, hvad han havde, og købte den.« Matt. 13, 46.

 

Bøn

Synes noget mig at nytte

og dog ej behager dig,

o, så lad det fra mig flytte,

giv kun, hvad der tjener mig;

alt det andet er kun spildt,

giv mig dig, og hvad du vilt.


Ludämilia Elisabeth.
DDS 682
S & S 572

Ved H. A. Brorson

©knudfk.dk 2009-18 post@knudfk.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net