Ny Kraft Andagt.dk
 

DET DANSKE FORORD

 

Den norske ungdomspræst Erling Ruud udgav for nogle år siden en andagtsbog »Ny Krafte, som, har vundet stor udbredelse, ikke blot i Norge, men også i Sverige.
I Danmark har bogen længe været kendt, særlig af ungdomsledere, søndagsskolemedarbejdere o. a., som, ved brug har lært at værdsætte den, fordi den klart og vækkende har et budskab at bringe.


Nu foreligger bogen også på dansk, hvilket må hilses med stor glæde, da det trods alt er bedst at have en bog som denne på vort eget sprog.


Andagtsbogen »Ny Kraft« henvender sig til konfirmander, til de unge selv. Her er hjælp til den daglige andagt, til regelmæssig læsning af Guds ord. Bogen giver en klar forståelse af, at kristendommen og hverdagslivet, med dets glæder og kampe har noget med hinanden at gøre. Den maner til klar afgørelse og stillingtagen midt i en tid, hvor alting vakler.


Men andagtsbogen »Ny Kraft« har også bud til forældre, ikke mindst de, som efter Luthers formaning stadig holder husandagt i hjemmet, men som føler vanskeligheden ved at finde det rette, som alle kan forstå. De eksempler, billeder eller historiske træk, som andagterne begynder med, vil straks fænge hos tilhøreren, og derfra føre ind i en dybere forståelse af skriftordet og salmeverset.


Sidst - men ikke mindst - er andagtsbogen »Ny Krafte den rette bog til hjælp i det uniformerede og civile ungdomsarbejde. Ved eftertænksom gennemlæsning og under bøn vil en fører eller leder kunne få ny inspiration til den såre betydningsfulde del af arbejdet, som hedder morgen- eller aftenandagten, det være sig på lejre, ture eller ved de ugentlige møder.


Netop i disse år er der behov for en stærk, koncentreret kristen appel i vore andagter, og Erling Ruud mestrer denne form på beundringsværdig måde. Måtte den danske udgave af »Ny Krafte vinde den udbredelse, den fortjener - til gavn og velsignelse for de unge, i hjemmene og i foreningsarbejdet.

Slesvig, juni 1957.

AGNES TANGE

 
©knudfk.dk 2009-19 post@knudfk.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net