Ny Kraft Andagt.dk
8. Februar 
Ny oversættelse
Ef. 2, 14-16
For han er vor fred. Han gjorde de to parter til ét, og med sin legemlige død nedrev han den mur af fjendskab, som skilte os. Han satte loven med dens bud og bestemmelser ud af kraft for i sig at skabe ét nyt menneske af de to og således stifte fred og for ved korset at forsone dem begge med Gud i ét legeme, og dermed dræbte han fjendskabet.
NY KRAFT 

JESUS ER VOR FRED

Min lille pige havde været ude at lege med nogle kammerater. Nu skulle hun i seng, og vi sad og talte lidt sammen, før vi bad til Jesus. Hun plejede at fortælle et eller andet, som hun havde set og hørt, når vi sådan hyggede os sammen. Den dag måtte en eller anden have skræmt, hende med, at en styg mand ville tage hende, for pludselig kastede hun sig om halsen på mig og sagde: »Kommer der vel nogen styg mand og tager mig, når fader passer på mig?«

 

På sin barnlige måde fik hun sagt noget, som gjorde Guds fred så levende for mig. Guds fred er en person, akkurat som jeg var min lille piges fred og tryghed.


Jesus ikke blot lover os fred, han er selv vor fred. Har jeg Jesus, så har jeg også fred. Freden består jo ikke i noget, jeg føler, men i noget, Jesus har gjort for mig: »Han stiftede fred«, står der, »da han ved korset dræbte fjendskabet.« Ef. 2, 15-16.

 

Det modsatte af fred med Gud er fjendskab med Gud. Dersom du ved korsets fod har nedlagt våbnene og opgivet dit fjendskab og din modstand mod Gud, da har du fred med Gud, for da er Kristus din forsoner, din fredspagt med Gud.

 

Om det stormer på livets hav, og båden kun synes lille, og hjertet bliver uroligt, da ejer du alligevel fred, for Jesus er om bord.


»Thi han er vor fred, han, som gjorde begge parter til eet og nedrev det gærde, som skiller, nemlig fjendskabet.« Ef. 2,14.

 

Bøn

I Jesus søger jeg min fred,

al verden har kun smerte,

ved korset er mit blivested,

der hviler sig mit hjerte,

der kan jeg bo

i stille ro,

der findes alt det, som min tro

så længselsfuldt begærte.


Ukendt forfatter
DDS 670

SOS 455

©knudfk.dk 2009-18 post@knudfk.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net