Ny Kraft Andagt.dk
22. Februar 
Ny oversættelse
Es. 29, 13-15
Herren siger: »Dette folk dyrker mig med munden og ærer mig med læberne, men deres hjerte er langt borte fra mig, og deres gudsfrygt er tillærte menneskebud; derfor vil jeg stadig behandle dette folk på underlig og sælsom måde, de vises visdom skal ødelægges, de kloges klogskab tilintetgøres.« Ve dem, der søger ned i dybet bort fra Herren, for at skjule deres planer; deres gerninger sker i mørke, og de siger: »Hvem ser os? Hvem lægger mærke til os?«
NY KRAFT 

MUNDKRISTNE OG HJERTEKRISTNE

Luther siger: »Djævelen kan godt tåle, at Kristus er på tungen, når blot han selv må råde i hjertet.«

 

Verdens foragt for falsk kristendom har skabt udtrykkene: mødekristne, kirkekristne, stemningskristne. Der er ikke tvivl om, at navnene passer på flere, desværre. Nogle kunne også kaldes mundkristne.


Kristelig tale og rettroenhed i munden uden Kristus i hjertet, er en vederstyggelighed for Herren. Kun med Kristus som herre i hjertet og konge i vort liv kan ordene vinde tillid.


Profeten råber ud over Guds folk: »Ve dem, der dølger deres råd i det dybe for Herren, hvis gerninger sker i mørke, og som siger: »Hvem ser os og hvem lægger mærke til os?« Es. 29, 15.


Ingen kristelige og fromme ord eller kritik overfor anderledes troende kan skjules for Herren, når Djævelen er herre i hjertet.


Måtte Herrens dom over Israel på profeten Esajas' tid aldrig blive fældet over dig og mig: »Dette folk holder sig nær med sin mund og ærer mig med sine læber, mens hjertet er fjernt fra mig.« Es. 29, 13.

 

Bøn

Nej kom, jeg vil oplukke

mit hjerte, sjæl og sind,

ja bede, synge, sukke:
Kom Jesus, kom, herind!

Det er ej fremmed bolig,

du den har dyre købt!
Her skal du livile rolig,

i kærligheden svøbt.


H. A. Brorson

DDS 125

SOS 175

©knudfk.dk 2009-18 post@knudfk.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net