Ny Kraft Andagt.dk
1. April 
Ny oversættelse
Matt. 26, 40 og 45

Han kommer tilbage til sine disciple og finder dem sovende, og han sagde til Peter: »Så kunne I da ikke våge blot en time sammen med mig?

 

Da kom han tilbage til disciplene og sagde til dem: »Sover I stadig og hviler jer? Nu er timen kommet, da Menneskesønnen overgives i synderes hænder.

1. apr
NY KRAFT 

SKÆBNETIMEN I GETSEMANE

Det er nat. Og det er Guds time. En evig skæbnetime. Det er, som om tiden står stille. Jesus beder. Hans sjæl er bøjet under verdens syndeskyld. Byrden knuger ham til jorden. Skjult mellem træernes mørke skygger falder hans sved. Den er blodig. Det er Jesu hjerte, der bløder.


Det er nat. Og det er Satans time. Helvedets skæbnetime. Judas sniger sig langs husmurene. Han kan ikke få det mørkt nok. Hans sjæl er kold som is. Han går, bøjet mod jorden. Han går for at forråde sin Herre og mester.


Det er nat. Og det er søvnens time. Den legemlige træthed har overrumplet disciplene.


»Så kunne I da ikke våge én time med mig!« - »Sover i stadig og hviler jer? Se, timen er nær, da menneskesønnen skal forrådes i synderes hænder.« Matt. 26, 40-45.


Det er nat på jorden. Han, som var verdens lys, er i mørkets vold. Ingen kommer Frelseren til hjælp. Englene må holde sig i ro i Himmelen. Faderen, den Almægtige, rører ikke en finger. Jesus sagde: »Dette er eders time og mørkets magt.«

 

Den time kom for din skyld. Er den time kommet, hvor du har taget imod dette offer og takket Frelseren for det?

 

Bøn

 

Hin time i Getsemane

jeg aldrig glemme kan,

da jeg i angst og blodig sved

så Jesus, Gud og mand.

Og om du skulle kølnet se

min kærlighed til dig,

da mind mig om Getsemane,

og hvad du led for mig.


E. P. Hammond

HJMT 176

©knudfk.dk 2009-18 post@knudfk.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net