Ny Kraft Andagt.dk
2. April 
Ny oversættelse
Johs. 19, 1.
Pilatus tog så Jesus og lod ham piske.
Ny oversættelse
Esajas 53, 7
Han blev plaget og mishandlet, men han åbnede ikke sin mund; som et lam, der føres til slagtning, som et får, der er stumt, mens det klippes, åbnede han ikke sin mund.
NY KRAFT 

HAN BLEV MISHANDLET

Som regel foregik piskning på den måde, at fangen blev bøjet forover med hænderne bundet til en bom. Huden på ryggen blev da strammet. Så fik to soldater ordre til at slå løs med læderremme, forsynet med blyklumper i enderne. Det fortælles, at som regel blev huden flænget efter de første tre, fire slag. Resten af de niogtredive slag faldt derfor i åbne sår.


Dette var en del af Jesu lidelse for os: »Så tog da Pilatus Jesus og lod ham piske!« Johs. 19, 1. Vi får her et glimt af Jesu grænseløse kærlighed. Og vi fatter lidt af indholdet i ordene: Han fornedrede sig selv.


Pilatus gjorde dette for at vække folkets medynk. Derfor sagde han: »Se, hvilket menneske!« Det, som egentlig foregik, var, at Gud stillede Jesus til skue i hans eget blod. Gud lod vore misgerninger ramme ham.


Ingen forsvarede Jesus. Ingen jordisk ven hjalp ham selv. oplod han ikke sin mund, og hans himmelske Fader lod ham alene uden at gribe ind. Hvorfor? Fordi han bar din og min skyld. Jesus, den uskyldige, led som den skyldige, for at vi kunne frikendes.


Dette er noget af indholdet af. Esajas 53, 7:
»Han blev knust. og bar det stille, han oplod ikke sin mund som et lam, der føres hen at slagtes, som et får, der er stumt, når det klippes. - Han oplod ikke sin mund.«

 

Bøn

Min Jesus, du er såret

for mine synder så,

jeg burde have båret

den straf, som på dig lå;
se hid, her står jeg arme,

fortjent til vredens ris,

dig over mig forbarme,

dit nådeglimt mig vis!

 

Bernhard af Clairvaux

DDS 193
SOS 208

 

©knudfk.dk 2009-18 post@knudfk.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net