Ny Kraft Andagt.dk
7. April 
Ny oversættelse
Matt. 27, 26
Da løslod han dem Barabbas, men lod Jesus piske og udleverede ham til at blive korsfæstet.
Ny oversættelse
Hebr. 2, 10
For når Gud, for hvis skyld alle ting og ved hvem alle ting er til, ville føre mange sønner til herlighed, måtte han føre banebryderen for deres frelse til målet gennem lidelser.
NY KRAFT 

KORSETS SMERTE

»Men Jesus lod han piske og overgav ham til at korsfæstes.« Matt. 27, 26.

  

Korsfæstelse foregik på den måde, at den dødsdømte med et reb blev hejst op på korset. Med en nagle gennem hver hånd og en gennem de sammenlagte fødder blev han så fastgjort til korset. På grund af legemets vægt blev sårene i hænderne stadig større, blodet trængte til hovedet og middagsheden forøgede smerterne. Dertil kom pinen ved hovedets hvileløse stilling, armene og hofterne svulmede op, febertørsten og angsten forøgedes ved denne langsomme død. Yderligere var Jesus lige blevet pisket.


For Guds søn, der kom fra den fuldkomne salighed i Himmelen, var denne legemlige lidelse uendelig meget sværere end for et almindeligt, menneske.


Jesu uendelige kærlighed åbenbaredes ved, at han frivillig tog denne korsdød på sig, skønt han vidste, hvad den betød.


Jesu kærlighed i livet kunne ikke frelse os. Den hjalp kun dem, der levede dengang og tog imod ham. Men Jesu død gjorde ham til frelsens banebryder, fordi han ved sin lider se sonede al verdens synd.


Derfor står der, at det sømmede sig for Gud »at føre deres frelses banebryder til fuldendelse gennem lidelsen.« Hebr. 2, 10.

 

Bøn

Mind, o Jesus, tit mit hjerte

om din trængsel, kval og nød,

mind mig om din sjælesmerte,

om dit kors og om din død!

Da mit liv skalprise dig,
da min død skal prise dig;
engang du mit støv opliver
og min sejerskrone giver
 
J. Heermann
Ved O. Malling

©knudfk.dk 2009-18 post@knudfk.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net