Ny Kraft Andagt.dk
6. Marts 
Ny oversættelse
Johs. 1, 42
Han tog ham med hen til Jesus. Da Jesus så ham, sagde han: »Du er Simon, Johannes' søn; du skal kaldes Kefas« – det er det samme som Peter.
NY KRAFT 

HVER KRISTEN EN SJÆLEVINDER

En skakmester spillede med en indisk fyrste og fik lov at forlange en belønning, hvis han vandt. Han bad da kun om et sædekorn for det første kvadrat på skakbrættet, to for det næste, fire for det tredie og så videre, dobbelt op for hver af de 64 kvadrater. Han vandt, men da fyrsten skulle betale, viste det sig, af han ikke ejede så mange sædekorn i hele sit rige. Det ville nemlig blive omkring to tusind billioner millioner sædekorn.


Man har regnet ud, at hvis hver kristen på et år vandt et menneske for Gud, og de to næste år vandt hver sin, og disse fire næste år igen vandt hver sin sjæl - og alle fortsatte dermed, så skulle, i løbet af 33 år, hvert eneste menneske på jorden være vundet for Kristus.


Det er den slags tanker man kan få, når man læser om Jesu første disciple. Andreas finder sin broder og fører ham til Jesus. Disse vidner for deres ven Filip i Betsaida, og Filip fører sin ven Natanael til Jesus. De formerer sig hurtigt. Og fra de tolv disciple udgik der menigheder rundt omkring.


Vi må aldrig slå os til ro med, at en bestemt lille flok er kristne, og en anden, større, flok er ligegyldige eller modstandere. Nej, alle er kandidater for Himmelen. Ser vi på den måde på alle, vi møder, da bliver vor samtale med dem mere målbevidst.


Har du sagt til nogen af dine bekendte: »Jeg har fundet Jesus. Kom og se.«


»Andreas finder først sin broder Simon og siger til ham: »Vi har fundet Messias, det er det samme som Kristus«.« Johs. 1, 42.

 

Bøn

Lad det kendes, vi er unge

som i verden ingen mer,

lad det juble fra vor tunge,

så forundret verden ser,

lad vor unge frihed gløde,

solen lig i vest og øst,

så vi drage, så vi nøde

bundne hjerter til dit bryst.


Vilh. Gregersen

©knudfk.dk 2009-19 post@knudfk.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net