Ny Kraft Andagt.dk
1. Maj 
Ny oversættelse
Salme 2, 1-4
Hvorfor er folkeslagene i oprør?
Hvorfor lægger folkene planer, der ikke kan lykkes?
Jordens konger rejser sig,
fyrsterne slår sig sammen
mod Herren og mod hans salvede:
»Lad os sprænge deres lænker
og befri os fra deres reb.«

Han, som troner i himlen, ler,
Herren spotter dem.

Ny oversættelse
2. Kong. 6, 16
Men han sagde: »Frygt ikke, der er flere på vores side end på deres!«
NY KRAFT 

GUD ER GUD

I året 1378 blev der afholdt et møde i et hus i London med det formål at skaffe midler til at få Bibelen spredt ud over verden. Fra samme bygning sender i dag Det britiske Bibelselskab Bibeler i millionvis ud over jorden.

»Hvorfor fnyser hedninger, hvi pønser folke­færd på, hvad fåfængt er? Jordens konger rej­ser sig, fyrster samles til råd mod Herren og hans salvede: Lad os sprænge deres bånd og kaste rebene af os. Han, som troner i Himmelen, ler, Herren, han spotter dem.« Salme 2,1-4.


Det er en håbløs opgave at prøve på at standse Herrens ord, endsige at udrydde det. Herren spotter menneskenes modstand og gudsfjendtlige angreb. Herren spotter også alle de unge, som vil sprænge moralens bånd og løsrive sig fra renhedens og sandhedens hellige tvang.


Herren spotter ondskabens raseri ved at gøre den til skamme. Herren spotter fjendskabet mod Gud ved at blotte dets afmagt. Herren spotter forsøgene på at udrydde de kristne ved at lade martyrernes blod blive kirkens sæd. Gud ske lov, at Herren spotter dem.

»I Herrens hånd er vi trygge. I Herrens tje­neste kan vi frimodigt regne med, at de, der er med os, er flere end de, der er med dem.« 2. Kong. 6, 16.

 

Bøn

Gud er Gud, om alle land lå øde,

Gud er Gud, om alle mand var døde.
Om slægter svimle,
blandt stjernevrimle
utallig vrimle
i høje himle
Guds grøde.
 

­Petter Dass
DDS 7
SOS 30

©knudfk.dk 2009-18 post@knudfk.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net