Ny Kraft Andagt.dk
9. Juni 
Ny oversættelse
Neh. 4, 17 og 6, 3

Og hverken jeg eller mine brødre, mine folk eller vagterne i mit følge tog tøjet af; enhver havde sit spyd i højre hånd.

 

Jeg sendte derfor bud til dem og svarede: »Det er et stort arbejde, jeg er i gang med, så jeg kan ikke tage derned. Arbejdet ville ellers gå i stå, hvis jeg forsømte det og tog ned til jer.«

NY KRAFT 

I DEN HØJESTES TJENESTE

Jerusalems mure var nedrevne, og byen lå åben til spot for alle. Nehemias foresatte sig at bygge muren op igen, men fjenderne lagde råd op om at forhindre arbejdet. Da organiserede Nehemias de unge mænd på en ny måde: »De, der byggede på muren, og tastdragernevar væb­net; med den ene hånd arbejdede de, og med
den anden holdt de spydet.«
Neh. 4, 17.


På samme måde bygger også de unge kristne Guds rige i dag. Kristenlivet består ikke blot i at kæmpe mod fjenden, mod Satans fristelser og verdens tillokkelser. Kristenlivets mål er altid positivt - at bygge op, opbygge sig selv og andre med ordet, vidnesbyrdet og tjenesten mod Gud og næsten.


Med hænderne foldet i bøn gør Kristi unge stridshær også i dag en dobbelt indsats - at værge og at opbygge Guds rige.


Da fjenderne ikke kunne standse arbejdet ved direkte angreb, prøvede de ved list. De for­ søgte at narre Nehemias til at forlade arbejdet på muren.


Ganske på samme måde handler sjælefjenden i dag. Står vi fast i åbne fristelser, så prøver han ved skjulte og listige metoder at lokke kristne stridsmænd bort. Kan han ikke få os til at synde direkte, så prøver han at få os så optaget af andre ting, at der ikke bliver tid til at virke for Guds rige.


Nehemias gav fjenden et godt svar. Det skulle være alle unge. kristnes svar på fristelsen: »Jeg har et stort arbejde for og kan derfor ikke komme derned.« Neh. 6, 3.

 

Bøn

Giv os da lykke med plantningens møje,

vis os de sandeste veje at gå,
sign du os alle, som står for dit øje

her i din menighed, store og små.


Magnus Brostrup Landstad

©knudfk.dk 2009-18 post@knudfk.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net