Ny Kraft Andagt.dk
11. Juni 
Ny oversættelse
2. Kor. 1, 20
Hvor er de vise henne, hvor er de skriftkloge, hvor er denne verdens kloge hoveder? Har Gud ikke gjort verdens visdom til dårskab?
NY KRAFT 

TROENS BANKBOG

En gammel, fattig enke fik en dag besøg af en troende ven. »Jeg har en søn i Australien,« fortalte hun. »Og han er en god søn. Men han sender mig aldrig penge, så jeg har det meget fattigt og er ofte bekymret for udkommet. Hver måned sender han et brev og i hvert brev lig­ger der et smukt, lille billede.«


Den besøgende bad om at se disse små billeder. Det viste sig, at det var bankchecks. Den gamle behøvede kun at hæve dem, så kunne hun leve uden bekymringer.


Bibelen er Guds løfters bog. I et hjem så jeg engang en gammel opbyggelsesbog, der hed troens bankbog. Det er jo en smuk titel, end­skønt Bibelens egne billeder om ordet som en kilde er meget rigere. Men hvad hjælper troens bankbog, når den sultne og fattige sjæl ikke hæver noget af sin rige arv?


I Jesu Kristi navn står den himmelske bank åben for dig med alt, hvad du behøver, til liv og salighed.


Tro ikke, at Guds løfter kun er smukke bille­der og gribende fortællinger. Nej, det er reelle løfter, og der findes dækning, hvis du i tro vil bede om at få del i dem. Vor himmelske Fader er rig nok til alle, der kalder på ham. »Thi all Guds forjættelser har i ham deres »Ja«, derfor er der også ved ham gennem vor for­kyndelse kommet til at lyde et »Amen«, Gud til ære.« 2. Kor. 1, 20.

 

Bøn

Vor Gud giver løfter, vor Gud holder ord,

han ej fra sit tilsagn kan vige!
Hvil trygt på det ord, om du trænges på jord:

Gud aldrig sit løfte kan svige!


S. C. Kirk

HJMT 273
S&S 717

©knudfk.dk 2009-18 post@knudfk.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net